Forside

Virksund Lystbådehavn

Forside

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 12. august

Oprettet af

Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag den 12. august 2021 kl. 17.00 i klubhuset:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2021.

3. Meddelelser fra formanden (KP)

4. Siden sidst

5. Status på Multihus (KB, AH og OL)

6. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – status (KP og GP)

7. Eventuelt

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. september 2021 kl. 17.00 i klubhuset.