Forside

Virksund Lystbådehavn

Forside

Bådpladser

Virksund Lystbådehavn råder over ca. 150 bådpladser. For at komme i betragtning til en bådplads i havnen kan du henvende dig via kontakformularen.

Er der ledige pladser i havnen udpeges plads til båden i dialog mellem lystbådehavnens repræsentant og bådejeren. Havneplads betales i forhold til bådpladsens størrelse. 

Se betaling under priser og takstblad. Priserne fastsættes én gang om året på havnens generalforsamling.

Har vi ikke aktuelt en ledig havneplads til din båd, er det muligt at blive sat på lystbådehavnens venteliste. For at blive optaget på venteliste betales 1/4 indskud jf. takstbladet.

Bådstativer

Alle både, der står på bedding på havnens område, skal principielt benytte et af havnens bådstativer. Bestyrelsen skal derfor sikre, at alle både, som skal placeres i stativ, også kan få et stativ.
Produktionen af nye stativer tager lang tid. Derfor er det vigtigt at du beslutter dig for have din båd på bådpladsen ved Virksund Lystbådehavn. 

Såfremt du ikke har rådighed over et stativ, men ønsker at komme i betragtning til et stativ, skal du senest den 1. august bestille et bådstativ hos havnens kasser.

Betaling for brug af bådstativ fremgår af takstbladet. Betaling af depositum sker efter bestillingen. Kasseren afsender faktura, hvorefter der betales. 

Klubhuset

Som medlem af havnen har du mulighed for at benytte klubbens sejlerafsnit med tilhørende sejlerkøkken og toilet/bad.

Derudover kan sejlerstuen altid frit benyttes af havnens medlemmer til spisning og andet.

Det store lokale i klubhuset benyttes af cafeen og havnens klubber i fællesskab. Dette lokale kan benyttes af havnens medlemmer udenfor cafeens åbningstider såfremt det ikke er reserveret til et klub-arragement.

I caffeens åbningstider henstiller vi vores medlemmer til ikke at indtage medbragt mad og drikke i det store lokale.

Medlemmer kan, ved henvendelse til formanden, få udleveret nøglekort og kode til klubhuset.

Udendørs

Medlemmer kan frit benytte alle udendørs arealer på havnen. Vi henstiller til, at grillning og indtagelse af medbragt mad sker på østsiden af klubhuset og at sydsiden primært benyttes af cafeen i åbningstiden.